Symmetrisk lupoid onychodystrofi (SLO) även kallat klolossning är en relativt nydefinierad sjukdom som resulterar i spontan kloavlossning hos i övrigt helt friska hundar. Sjukdomen är ett resultat av att immunförsvaret av misstag angriper kroppsegen vävnad, med inflammation och kloskada som följd. En hund som har SLO drabbas av kloavlossning av näst intill samtliga klor under loppet av några få månader.

Vid undersökning av en drabbad klo kan man se ett hålrum mellan klokapseln och den omkringliggande försvagade vävnaden. Hunden får ofta bakterie- eller svampinfektioner i hålrummet, till följd av att klons skyddsbarriär är kraftigt nedsatt som kan ge en illaluktande doft från klon. Så småningom lossnar hela klokapseln och blottar pulpan vilket är mycket smärtsamt för hunden. En ny kapsel växer så småningom och skyddar pulpan men tillväxten är långsam.

Sjukdomen SLO går tyvärr inte att bota men det finns flera behandlingar som har god chans att hålla sjukdomen i schack. För många hundar är tillskott av stora mängder fettsyror (omega-3 och omega-6) i maten ett första behandlingsalternativ. Det är en billig och biverkningsfri behandling som hjälper ca hälften av hundarna inom ett par månader. För de hundar som fettsyror inte hjälper finns andra mediciner som alternativ, bland annat kortison, pentoxifyllin och en kombination av niacinamid/tetracyklin. För vissa hundar krävs att man provar flera mediciner innan man hittar den som passar hunden bäst. Målet med behandlingen är att förhindra vidare klokapselavlossning utan att samtidigt orsaka oacceptabla biverkningar. En viss onormal klokvalitet kvarstår oftast permanent. Inte sällan utvecklas bakteriella infektioner i klofalsarna samtidigt som klokapselavlossningen pågår. Ofta kan dessa behandlas framgångsrikt lokalt med bakteriedödande schampo (t.ex. ett som innehåller klorhexidin eller benzoylperoxid), men i vissa fall kan behandling med antibiotika i tablettform krävas.