ÅRETS GREIS WORKING

F.o.m. 2018 börjar vi dela ut pris för årets bästa Greis Working hund i de vanligaste grenarna.
2018 år resultat ska skicka in senast sista januari 2019.

Mer info om detta kommer senare!