HÖFTLEDSYSPLASI

Höftledsdysplasi (HD) Är en rubbning i höftleden/erna som utvecklas under hundens uppväxttid. Vid höftledsdysplasi är ledskålen i höftleden för grund och höftledskulan avplanad vilket gör att leden inte blir tillräckligt stabil. I vissa fall kan man även se att höftledskulan kan vara deformerad. På sikt kan detta leda till att kroppen själv försöker stabilisera ledytorna genom brosk- och benpålagring, runt ledskålens och ledkulans kanter, s.k. artros. Artros kan leda till smärta hos den drabbade hunden. Man kan inte med säkerhet bedöma höfternas utseende förrän skelettet är moget, därför skall hunden vara över 12 månaders ålder när den HD-röntgas. Det som bedöms då är hur höftledskulan ligger i höftledskålen, och det bedöms enligt en femgradig skala:

A – Normala höftleder
B – Ej dysplasi
C – Lindrig dysplasi
D – Måttlig dysplasi
E – Höggradig dysplasi

En hund kan ha olika grader av dysplasi på höger och vänster höft. Det är inte säkert att man ser några symtom, som t.ex. hälta, på en hund med dysplasi, men det är mycket olika från fall till fall. För hundens del är det bättre om resultatet är lika på båda höfterna eftersom det annars finns risk att hunden överbelastar den bästa höften. Om man får en hund med dysplasi är det viktigt att man håller den väl musklad och ej låter den bli överviktig – en vältränad hund i lagom hull har bäst förutsättningar att inte utveckla några men av dysplasin. En bra motionsform för hundar med dysplasiproblem är simning eftersom det inte belastar höfterna. Det är viktigt att man HD-röntgar sin hund så att man har möjlighet att agera för att förebygga framtida problem. Även för eventuell framtida avel är röntgen mycket viktigt eftersom den viktigaste preventiva åtgärden alltid är att välja avelsdjur bland de hundar som har bästa möjliga förutsättningar.

SVAKs avelsråd konstaterar att registrering av valpar efter oröntgade föräldrar inte är tillåten och att medveten användning av hundar med höftledsstatus C-E i avel är emot klubbens grundläggande målsättning om avel på friska djur. För att kunna använda Vallhundklubbens valpförmedling krävs fria höfter (A och B) på föräldradjuren. Avelsrådet rekommenderar (på inrådan av Lars Audell) att man väntar med att röntga till efter 18 månaders ålder. Detta för att undvika onödig omröntgen pga dåligt utvecklad muskulatur.