BETTFEL

Det normala bettet hos Border Collie kallas saxbett: överkäkens framtänder täcker underkäkens framtänder när munnen är stängd. Avvikelser från detta kan förekomma både i form av över- och underbett. Ett annat bettfel utgörs av att mjölktänderna inte lossnar som de skall. Dessa kan då låsa käkarna. Det är viktigt att titta sin hund i munnen.

SVAKs Avelsrådet avråder från avel med hundar med bettfel.


Har man rätt till prisavdrag om sin hund visar sig ha ett bettfel?

Enligt SKK regler och köpeavtal har du inte rätt till prisavdrag för bettfel.
I köpeavtalet framgår att säljaren inte svarar för exteriöra fel i den mån utvecklingen eller avvikelsen inte påverkar hundens hälsa eller funktion som sällskapshund.

Om felet inte påverkar hunden och ingen veterinärmedicinsk åtgärd behöver vidtas kan du inte kräva ersättning av säljaren eftersom det är en hund för sällskapsändamål, som säljs enligt Svenska Kennelklubbens köpeavtal. Så länge hunden fungerar som sällskapshund är det inget ersättningsgillt fel på den.

Läs mer på SKK här !