ARTIKEL OM OSTEOCHONDROS (FÖRKORTAT OCD)

Källa = Lennart Sjöström, med. chefveterinär, Diplomate European College of Veterinary Surgeons

Osteochondros (förkortat OCD) är inte medföddt. Ledskadorna finns alltså inte när valpen föds. I stället uppstår en tillväxtrubbning under den fas när valpen växer som allra fortast, oftast vid 4-6 månaders ålder. Den genetiska bakgrunden för OCD är sannolikt kopplad till anlaget för snabbvuxenhet.

Utfodringen har betydelse för uppkomsten av OCD och andra tillväxtrubbningar. Hos en individ / ras som saknar genetiska anlag för att utveckla OCD kan man inte framkalla sjukdomen genom felaktig utfodring. Men om hunden har anlagen kan skadorna utlösas och förvärras genom en felaktig utfodring. Framför allt är det överutfodring med kalk och energi, huvudsakligen kolhydrater och fett, som kan bidra till uppkomsten av OCD. Överutfodring med protein ger inte OCD. Generellt rekommenderas att man under tillväxten använder ett tillväxtfoder avsett för storvuxna hundraser. Dessa foder innehåller en balanserad mängd kalk och andra mineraler samt en begränsad mängd energi. Det är klokt att välja ett foder från en väl rekommenderad tillverkare så att man kan lita på att sammansättningen är den rätta. Inga tillskott eller andra foder, godis ska ges vid sidan om, då förstör man näringsbalansen i fodret.

Motionen kan i viss mån påverka utvecklingen och följderna av en OCD. Under uppväxten bör man inte kräva fysiska prestationer eller ägna sig åt ren styrke- eller konditionsträning, men normal aktivitet och motion ska ges. Man bör även vara försiktig med lek med andra hundar, eftersom det kan uppstå stora påfrestningar. Men det är viktigt att en hund som växer hela tiden ska använda sitt skelett och sina leder till normal fysisk aktivitet!

Hos hundar som utvecklar OCD är tillväxten alltför snabb, så att skelettet inte hinner anpassas till den allt större belastningen. Då skadas de tunna blodkärlen i benet under ledbrosket, varvid förbeningen av broskets djupa delar upphör. När brosket fortsätter växa blir ledbrosket så tjockt att närings- ämnena från ledvätskan inte når fram till de djupare lagren. Brosket dör, och en spricka uppstår till ledbroskets yta. Osteochondrosen är ett faktum.

Symptomen vid OCD börjar ofta vid 4-6 månaders ålder. Hunden visar hälta, som ofta är tydligare direkt efter vila men avtar efter en stunds rörelse. Ofta försöker hunden att avlasta den smärtande leden och får då ett avvikande rörelsemönster, såsom att benet hålls ut från kroppen eller vrids. Det är mycket viktigt att inte nonchalera en hälta hos en växande hund! En unghund kan ju få en vrickning eller en muskelsträckning som ger hälta under några dagar, men alla hältor och rörelseproblem som sitter i längre än 7-10 dagar ska alltid undersökas av en ortoped. Ett mycket stort problem i sammanhanget är att många unghundar med hälta antas ha ”växtvärk”. Kom ihåg att det inte finns något som heter växtvärk hos hundar! Det man ofta avser är en sjukdom som heter panosteit. Det är en form av benhinneinflammation som kan ge liknande besvär. Men panosteit har typiska symptom, och man kan ofta se typiska förändringar på röntgen. SOM HUNDÄGARE SKA DU ALDRIG NÖJA DIG MED ATT VETERINÄR, UPPFÖDARE ELLER NÅGON ANNAN SÄGER ATT ”DET ÄR NOG VÄXTVÄRK”! De flesta hundarna som har OCD kommer för sent till behandling därför att man fått ”diagnosen” växtvärk och därför väntat för länge på en riktig diagnos och behandling!

Osteochondros i olika leder Osteochondros kan drabba de flesta lederna i kroppen. Men vanligast hos Border Collie´s är OCD i boglederna. Prognosen efter artroskopi och rehabilitering är god vid OCD i bogleden. De flesta hundarna blir helt återställda och kan leva ett normalt och aktivt liv.

Diagnosen OCD ställs framför allt genom en noggrann ortopedisk undersökning. Ofta tar man röntgenbilder för att se hur stora förändringar det finns i leden.

Behandling av osteochondros Artroskopi är den metod som sedan många år alltid används på Regiondjursjukhuset vid OCD. Dom komma hem redan samma dag, och det blir en snabbare avläkning och ett bättre slutresultat med konventionell kirurg, och därmed möjlighet att ställa en mer exakt diagnos. De flesta skador och förändringar i leden kan åtgärdas direkt artroskopiskt, d.v.s. utan att leden behöver öppnas. Därför är tekniken mycket skonsam för patienten. Många gånger får patienten komma hem redan samma dag, och det blir en snabbare avläkning och ett bättre slutresultat. En förutsättning för att det ska ske en utläkning av brosket är att skadad och dött brosk och ben avlägsnas, vilket sker vid artroskopin. För att förbättra läkningen av broskskadan används ofta samtidigt en teknik som kallas microfracture. Det innebär att man via artroskopi med ett särskilt instrument gör små kanaler i benet, i vilka det kan växa in blodkärl. Det har visats vara den bästa metoden för att få en effektiv bildning av nytt brosk. Broskskador läker med s.k. ärrbrosk. Det är inte är lika jämnt som normalt brosk, men det är väldigt mycket bättre än inget brosk alls!

En riktigt utförd rehabilitering är en mycket viktig del av behandlingen efter OCD. Ofta är det rehabiliteringen som avgör hur bra hunden kommer att fungera. För varje hund gör den erfarna personalen på Rehab-avdelningen upp en individuell rehabiliteringsplan utifrån skadornas omfattning och funktionen i benet. Syftet med rehabiliteringen är att återställa en normal ledfunktion och ett normalt rörelsemönster och balans, samt att bygga upp muskelstyrkan.

Källa = Lennart Sjöström, med. chefveterinär, Diplomate European College of Veterinary Surgeons