Har jag rätt till prisavdrag om min hund har navelbråck?

SKK har sedan tidigare haft rekommendationen att uppfödaren ska ersätta köparen för nödvändig bråckoperation. Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén beslutade på möte nummer ett år 2015 att ändra denna rekommendation. Navelbråck som är känt vid leveransen är inte ett dolt fel. Uppfödarna ansvarar enligt konsumentköplagen för fel som fanns vid leveransen men som upptäcks först senare. Ett känt navelbråck är ett synligt fel och UKK uttalade att om köparen fått tydlig information om att hunden är behäftad med ett navelbråck vid försäljningen så ska uppfödaren inte längre vara ersättningsskyldig för att åtgärda detta. UKK vill härmed starkt betona att det är av vikt att information om hundens defekt samt de eventuella konsekvenser den kan ge tydligt har givits till köparen i en bifogad bilaga. Det är upp till säljaren om denne vill göra en prisreduktion eller inte.