Kryp (Kryptorsism) innebär att ena eller båda testiklarna inte ligger i pungen. Testiklarna kan då antigen ligga i ljumsken eller bukhålan. Det finns en ärftlig benägenhet att få kryptorkism och anlaget kommer från båda föräldrarna.

Orsak: Testiklarna utvecklas under fostertiden från könskörtelanlag inne i bukhålan. Därefter vandrar de genom den s k inguinalkanalen, passagen mellan bukhålan och pungen. Vid kryptorkism blir ena eller båda testiklarna kvar i bukhålan eller inguinalkanalen. I det senare fallet går det ofta att palpera (känna) testikeln som en svullnad i ljumsken.

Symtom och diagnos:
Symtom på kryptorkism är att en hanhund inte har båda testiklarna nere vid ca sex-åtta månaders ålder. Förutom den manuella undersökningen kan veterinären även göra en ultraljudsundersökning av buken för att påvisa den kvarvarande testikeln. Om testikeln är mycket liten kan det dock vara svårt att se den med ultraljud.

Det är inte tillåtet att registrera Border Collie valpar efter kryptorkid hane.


Har man rätt till prisavdrag om sin hund är kryptorchid?

Enligt SKK regler och köpeavtal har du inte rätt till prisavdrag för krypt hund.
I köpeavtalet framgår att säljaren inte svarar för exteriöra fel i den mån utvecklingen eller avvikelsen inte påverkar hundens hälsa eller funktion som sällskapshund.

Svenska Kennelklubben har tidigare haft en rekommendation till sina uppfödare om återbetalning av 15 procent av köpeskillingen i det fall en såld hund konstateras vara kryptorchid, men denna rekommendation har tagits bort då det är sällskapshundar som säljs med SKKs avtal. Endast det faktum att hunden är kryptorchid påverkar inte hundens funktion som sällskapshund.

Ofta är det inte nödvändigt att operera/kastrera en kryptorchid hund, men många väljer ändå att göra det i förebyggande syfte. Säljaren är inte skyldig att ersätta förebyggande operationer och sådana ingrepp ersätts inte heller av någon försäkring.

Läs mer på SKK här !