IGS (Imerslund-Gräsbäck syndrom) är en mutation, som innebär att hunden inte kan ta upp vitamin B12

Enkel recessiv nedärvning – båda föräldrarna måste bära anlaget för att avkomman ska bli sjuk. (Kennel Greis Working DNA testar alltid sina avelsdjur för IGS och på sätt kan vara säker på att inte få sjuka hundar)

Symtom: Symtombilden kan variera väldigt mycket, vilket har gjort att den är svårdiagnosticerad. Dessutom är det inte känt bland veterinärer att den förekommer hos Bordercollien.

Typiska symtom är

  • Trötthet
  • Mycket dålig päls: matt, beskrivs som gråaktig som om det vore en gammal hund
  • Avmagring
  • Anemi – kroppen bryter ner de röda blodkropparna.
  • Speciell typ av protein i urinen
  • Infektionskänslighet – en enkel infektion kan utlösa sjukdomen.
  • Inre blödningar
  • Eftersom näringsupptaget inte fungerar kan det även leda till kramper.
  • Obehandlat leder det till döden.

 

Behandling: Livslång behandling med injektion av B12 (hundar kan ej ta upp B12 via tarmen). Fungerar jättebra. Hunden blir helt frisk.

Debutålder: 12v – ca 2 år. Eftersom hundar är födda med en depå av B12 i levern, så klarar dom sig på det – tills det börjar ta slut.

Vi vet i dagsläget inte hur många hundar som är bärare av genen, men det finns en misstanke om att den kan vara ganska väl spridd.

Källa = Mary Lundgren, Avelsrådet – Svenska Vallhundsklubben SVAK