KENNEL GREIS WORKING
STATISTIK

Här kan du se kennelns statistik. 
Allt i från kullar, könsfördelning, till utseende och hälsa.


KULL STATISTIK

Totalt antal kullar = 15 st (år 2012-2021)
Antal valpar = 92 st
Könsfördelning = 40 tikar & 52 hanarUTSEENDE STATISTIK

Pälslängd
? st Korthåriga & ? st Långhåriga 

Färger
? st Svart & vit 
? st Brun & vit
? st Svart, vit & tan
? st Brun, vit & tan
3 st Blue merle


HÖFTLEDS STATISKIK

Höftledsröntgade (HD)
Totalt antal röntgade=  52 st
(41 i Sverige – 7 i Norge – 4 i Finland)
A/A = 30 st 

A/B = 4 st
B/B = 14 st
B/C = 2 st
C/C = 1 st 
C/D = 1 st
D/D = 0 st (0 %)
D/E = 0 st (0 %)
E/E = 0 st (0 %)

FÖRKLARING HD
A = normala höftleder grad A
B = normala höftleder grad B
C = lindrig dysplasi
D = måttlig dysplasi
E = höggradig dysplas

 


ARMBÅGSLED STATISTIK

Armbågsledsröntgade (ED)
Totalt antal röntgade: 48 st
(37 i Sverige – 7 i Norge – 4 i Finland)
0/0: 48 st = (100 %)
0/I = 0 st (0 %)
I/I = 0 st (0 %)
I/II = 0 st (0 %)
II/II = 0 st (0 %)
II/III = 0 st (0 %)
III/III =  0 st (0 %)

FÖRKLARING ED

0  = inga påvisbara förändringar
I  = lindriga benpålagringar, upp till 2 mm
II  = måttliga benpålagringar, 2 – 5 mm
III = kraftiga benpålagringar, över 5 mm

 

 


Röntgad rygg: 1 st UA finsk 1 Sverige 1 norge
Röntgad OCD ua : 1 st Finaks 1 Sverige 
1 Sverige haser / knän