Kryp (Kryptorsism) innebär att ena eller båda testiklarna inte ligger i pungen. Testiklarna kan då antigen ligga i ljumsken eller bukhålan. Det finns en ärftlig benägenhet att få kryptorkism och anlaget kommer från båda föräldrarna. Kryptorkida testiklar kan omvandlas till tumörer på medelålders och äldre hundar. Man kastrerar då hunden och tar bort båda testiklarna.

Orsak: Testiklarna utvecklas under fostertiden från könskörtelanlag inne i bukhålan. Därefter vandrar de genom den s k inguinalkanalen, passagen mellan bukhålan och pungen. Vid kryptorkism blir ena eller båda testiklarna kvar i bukhålan eller inguinalkanalen. I det senare fallet går det ofta att palpera (känna) testikeln som en svullnad i ljumsken.

Symtom och diagnos:
Symtom på kryptorkism är att en hanhund inte har båda testiklarna nere vid ca sex-åtta månaders ålder. Förutom den manuella undersökningen kan veterinären även göra en ultraljudsundersökning av buken för att påvisa den kvarvarande testikeln. Om testikeln är mycket liten kan det dock vara svårt att se den med ultraljud.

Det är inte tillåtet att registrera Border Collie valpar efter kryptorkid hane.