MIN FLOCK 

Under årens gång har min flocka varierat i storlek och som max har de vart 8 st. Här är en samling av lite flock bilder!